miercuri, 21 septembrie 2011

“Mişcarea Pentru Bunul Simţ – în Şcoală”

    Proiect:
                   
    Acest proiect este în esenţă extrem de simplu în plan teoretic! În plan practic însă, avem o mică problemă: dacă omul a reuşit performanţa tehnologică de a modela cele mai dure materiale (lemnul, piatra, oţelul şi chiar diamantul), în mod normal nu are probleme de ordin tehnic nici în a modela “hardul” omului, făcut din carne, sânge şi oase, care au o consistenţă materială incomparabil mai moale. Chirurgii şi ortopezii se pricep de minune la asta. Problema apare însă la modelarea “softului”, a voinţei omului, a funcţionării materiei cenuşii, care deşi este cea mai moale (creierul a trebuit să fie protejat de cutia craniană), este şi cea mai rezistentă la intervenţiile externe.    Soluţia?
                               Modelarea prin convingere!...
                Şi la asta se pricep de minune distinşii noştri profesori!
Şansele noastre se numesc: educaţia, instruirea, respectul, disciplina, inteligenţa.
Concret:
    Proiectul a fost conceput în ideea de a crea un spaţiu de schimb informaţional liber, dedicat în special cadrelor didactice, de la toate nivelurile şi constă în crearea unui site organizat ca o platformă de studiu/bază de date, destinată documentării, schimbului de experienţă, informării şi dezbaterilor on-line, stratificată pe cinci mari zone de
 acces:
„Zona A” - un spaţiu public cu acces liber pentru orice vizitator;
„Zona B” - spaţii cu acces reglementat - rezervate cadrelor didactice pe categorii
                   de apartenenţa: învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, şcoli de arte şi
                   meserii, liceal şi universitar, acestea având posibilitatea de a se constitui
                   în grupuri, pe categorii de unităţi de învăţământ şi specializări didactice;
„Zona C” - spaţii cu acces reglementat - destinate studenţilor, în special asociaţiilor
                   de studenţi din cadrul facultăţilor de psiho-sociologie, pedagogie,
                   filozofie şi drept, din principalele centre universitare din ţară;
„Zona D” - spaţii destinate celorlalte persoane direct interesate: părinţi, elevi,
                   angajatori, societatea civilă;
„Zona E” – spaţiu comun pentru comunicări, informări şi dezbateri inter-zonale:
                   pentru utilizatorii înscrişi într-una din spaţiile zonelor „B-C-D”.

    Acestor cinci zone de acces li se vor adăuga două spaţii:
                   1. Spaţiul pentru comunicate şi răspunsuri la sesizări din partea
                       autorităţilor;
                   2. Spaţiu destinat semnalării de nereguli şi anomalii.

    Accesul utilizatorilor în zonele B, C, sau D, se va face după ce aceştia vor subscrie condiţiilor protocolului de funcţionare şi utilizare a platformei; în urma subscrierii vor primi un cont de utilizator, cu nume şi parolă de acces în spaţiul destinat categoriei de apartenenţă şi în spaţiile comune, înscrierea ca membru implicând respectarea eticii stabilite de iniţiatori. Persoanele acceptate pe platformă vor avea posibilitatea să comunice direct unii cu alţii sau cu administratorii prin mesaje individuale şi confidenţiale, fiecare membru având la dispoziţie o căsuţa poştală proprie.
    Utilizatorii vor putea publica sub nume propriu sau sub pseudonim, articole conţinând reflecţii, analize, studii, editoriale, eseuri, opinii proprii, sugestii şi reclamaţii şi vor putea face comentarii la articolele publicate de alţi membri utilizatori.
    Forumurile închise (specifice fiecărei categorii de utilizatori) vor fi gestionate de către coordonatorii de grup, (acces restricţionat), utilizatorii cadre didactice, studenţi şi elevi, ce vor subscrie condiţiilor protocolului vor trebui să se înregistreze cu numele, funcţia şi unitatea de învăţământ reale şi vor putea beneficia (la cerere) pe platformă de două identităţi, una reală şi alta conspirată sub pseudonim, pentru stimularea prezentării de articole, teme, sesizări şi reclamaţii, fără teamă de repercusiuni.
    Administratorii sistemului se angajează să protejeze dreptul la anonimat al utilizatorilor şi să nu dezvăluie identitatea reală a persoanelor sub pseudonim, membrii având posibilitatea de a publica simultan, atât sub numele real cât şi sub pseudonim, la libera lor alegere.

    Postările sunt de două tipuri, „Subiect nou” şi „Răspunsuri” la subiecte, articolele prezentate având la dispoziţie trei opţiuni diferite de confidenţialitate:
1.      „Subiect profesional”, publicat şi vizibil exclusiv în zona profesională de apartenenţă, (B, C, sau D), fiind destinat doar colegilor „de breaslă”;
2.      „Subiect didactic”, destinat tuturor utilizatorilor înscrişi pe platformă (zonele B+C+D), publicat în zona de apartenenţă şi vizibil inclusiv în „Zona E”, spaţiul comun;
3.      „Subiect deschis”, publicat în zona de apartenenţă şi vizibil inclusiv în zonele „A”, (zona vizitatorilor ocazionali) şi „E”.

Obiectivele Generale
    „Mişcarea Pentru Bunul Simţ în Şcoală” este o platformă on-line independentă, apolitică, ne-sindicală şi ne-patronală.
    Platforma forumurilor este deschisă tuturor cetăţenilor români de toate orizonturile sociale şi etnice, interesate de bunul mers al şcolii româneşti, concepută în ideea de a oferi persoanelor implicate în procesul de învăţământ si beneficiarilor acestuia, un spaţiu public de informare profesională şi cetăţenească necenzurat şi ne-manipulat.
     Platforma este un spaţiu virtual propice semnalării problemelor legate de abuzuri, stări conflictuale, violenţă, indecenţă, hărţuire de orice fel, corupţie, consum de alcool, tutun, sau droguri în spaţiile şcolare, copiere la examene, cumpărări de note şi de diplome, sau pentru semnalarea condiţiilor improprii desfăşurării procesului de învăţământ.
    Utilizatorii vor putea publica sub protecţia anonimatului inclusiv dovezi audio-video care vor fi transmise autorităţilor competente în combaterea acestora.
    Pentru a evita transformarea platformei într-o „revistă de can-can”, semnalele prezentate în spaţiul special destinat acestora nu vor fi vizibile niciunei secţiuni, fiind destinate analizei unui grup specializat şi redirecţionate spre cercetare şi rezolvare organelor competente.
  
    Scopul principal este acela de a crea punţi de legătură între diversele categorii de cadre didactice şi beneficiarii sistemului de învăţământ, pentru ca în urma acestor contacte să rezulte o îmbunătăţire substanţială a climatului de lucru pentru cei de la catedră şi de studiu pentru cei din bănci.

Relaţia cu autorităţile
    Plecând de la ideea că vrem cu toţii binele învăţământului, relaţia cu autorităţile va fi una de colaborare. „MPBS - în şcoală” pune la dispoziţia autorităţilor un spaţiu rezervat acestora în exclusivitate, pentru comunicate şi răspunsuri la sesizările venite de pe platformă. La cererea petentului acest răspuns poate fi confidenţial şi direcţionat de către administratori în căsuţa poştală a acestuia.
    Pentru a avea certitudinea autenticităţii sursei, aceste comunicate vor parveni prin purtători de cuvânt special acreditaţi în acest sens.

Relaţia cu sindicatele,
    Sindicatele din învăţământ sunt organizate pe trepte de învăţământ şi pe unităţi şcolare. Relaţia cu acestea va fi una complementară, platforma propunându-şi să sprijine şi să faciliteze comunicarea dintre cadrele didactice şi sindicatele de la toate nivelurile prin punerea la dispoziţie a unui spaţiu on-line comun.
    Menţionăm că proiectul nostru va fi un factor de sprijin şi nu unul concurent în relaţia cu sindicatele.

Relatia cu angajatorii
    Şcoala va trebui să redeschidă relaţia cu lumea practică, cu societatea activă, reprezentată de angajatorii din economie (atât din sectorul de stat cât şi din cel privat) şi de cei din administraţia publică,  ca beneficiari direcţi ai sistemului de învăţământ. Aceştia au posibilitatea să se constituie în grupuri şi să se exprime atât în cadrul secţiunilor rezervate lor în “Zona - D”, cât şi în “Zona – E”. În urma acestor discuţii se are în vedere adaptarea, atât a programei şcolare, cât şi a ofertei şi structurii sistemului de învăţământ, la cerinţele pieţei forţei de muncă.
     
Relaţia cu cadrele didactice
    „MPBS - în şcoală” se doreşte a fi un un spaţiu de schimb informaţional liber, un instrument de comunicare între cadrele didactice, atât pe orizontală, intre profesorii aflaţi pe aceeaşi treaptă de învăţământ, cât şi pe verticală, între diferitele forme şi niveluri în care este organizat sistemul de învăţământ.
    Platforma se vrea înainte de toate un instrument profesional la dispoziţia cadrelor didactice. În acest sens vom organiza în colaborare cu sindicatele, cu mediile universitare de specialitate şi cu profesionişti practicanţi (pe bază de voluntariat), o reţea de asistenţă şi consultanţă juridică, psihologică, sociologică, pedagogică, medicală şi de orice altă natură vor apărea solicitări, gratuită, întrucât suntem conştienţi de necesitatea unui astfel de demers dar şi de greutăţile materiale pe care le suportă persoanele care activează în sistemul de învăţământ.
    Este foarte important să înţelegem cu toţii că trebuie mai întâi să-i educăm pe educatori, să le redăm demnitatea şi entuziasmul, pregătind „terenul” din câmpul lor de activitate. Când spun "educatori" mă gândesc la toate acele persoane, care prin natura meseriei sau activităţilor zilnice au rol de transmitere de cunoştinţe către populaţie: educatoare (educatori), învăţători, profesori, la toate nivelurile, instructori, pedagogi, etc. Sunt primele persoane lovite (material şi spiritual) de actuala stare de degradare a relaţiilor inter-umane şi primele dispuse la "a lua măsuri" de însănătoşire a climatului din zona lor de activitate. Va trebui să le redăm acestora speranţa, demnitatea şi respectul de care se bucurau în perioada interbelică; va trebui să-i înarmăm cu tot ceea ce este necesar (legislativ, material şi ştiinţific) pentru a se face din nou ascultaţi şi respectaţi. Sunt râuri de scris şi de discutat pe această temă!
    Am prevăzut implicarea mediilor universitare, deoarece acestea sunt singurele cu competenţe reale în materie de educare a educatorilor. Delegaţii din mediul universitar, vor avea rolul principal de a facilita introducerea unor norme în învăţământul mediu şi mai în adâncime, în gimnazii şi în şcolile primare şi chiar în învăţământul preşcolar, care să prevadă pregătirea specifică în acest sens a cadrelor didactice din fiecare ciclu de învăţământ.
    De asemenea vor avea rolul de a contribui la susţinerea (printr-o argumentare corespunzătoare), a introducerii în programele şcolare a unor obiecte de studiu care să pregătească tinerii pentru viaţa lor socială, care îi pot ajuta pe copii noştri să înţeleagă cum este organizată şi cum funcţionează societatea umană: educaţie cetăţenească, comunicarea şi relaţiile interumane, structura societăţii umane, existenţa şi funcţionarea organismelor democraţiei, rolul diviziunii sociale a muncii, etc., materii de studiu care le pot facilita acestora integrarea în societate şi alegerea unui drum corect către succesul în viaţă.

Relaţia cu Părinţii
    Marea majoritate a părinţilor sunt conştienţi de importanţa unei bune educaţii şi a unei pregătiri profesionale şi ştiinţifice de calitate pentru copiii lor. Muncind din greu, plătindu-şi regulat şi cinstit taxele şi impozitele, au tot dreptul să pretindă un serviciu de învăţământ de calitate şi eficient, desfăşurat în unităţi şcolare care să ofere condiţii optime de studiu şi un ambient pe măsură.
    Problemele apar acolo unde anumiţi părinţi încep să „exagereze cu dragostea” pentru fiii lor, făcând intervenţii la cadrele didactice şi alterând procesul de învăţământ, prin solicitarea nejustificată de note mari, de a închide ochii la fenomenul de copiere la examene (vezi protestele faţă de prezenţa camerelor de luat vederi de la Bacalaureatul de anul acesta), de toleranţă faţă de actele de indisciplină, aroganţă, tupeu şi obrăznicie a „sfintelor odoare” ale domniilor lor, pe care le consideră „de neatins”, pentru că, vezi Doamne, copilul „nu trebuie stresat”...
    Prin intermediul „MPBS - în şcoală” vom încerca să fim mediatori imparţiali intre educatori şi părinţii educaţilor, temperând şi unei părţi şi celeilalte, tendinţele de abuz.
    Ambele părţi vor trebui să înţeleagă că sunt parteneri sociali egali în rang şi în drepturi, că şi unii şi alţii îşi plătesc regulat impozitele şi drept urmare ambele tabere au dreptul la respect şi la un climat de lucru şi studiu sănătos şi armonios.

Reguli fundamentale:- Mesajele cu caracter rasist, xenofob, şovin, antisemit, sexual, sau publicitar sunt proscrise şi vor fi sistematic şterse (în funcţie de repetitivitate contul utilizatorului va fi blocat temporar sau şters cu restricţii definitive de participare);
- Subiectele deschise trebuie să conţină un minim de informaţii;
- Ultrajul la adresa celorlalţi utilizatori este interzis;
- Semnalarea mesajelor indezirabile este necesară (cu explicaţii detaliate).
Notă: Utilizatorii care vor încălca regulile fundamentale vor fi avertizaţi de către staff şi în caz de reiterare, vor fi excluşi pe o perioadă limitată sau definitiv.

„Consiliul de Coordonare” al „Mişcării Pentru Bunul Simţ” va stabili şi atribui prerogative de administrare şi moderare a platformei, a zonelor şi spaţiilor componente, pe criterii precise, unor membri utilizatori în baza unor criterii de competenţă şi notorietate, care vor fi stabilite ulterior.
   
    Sperăm să reuşim în acest mod să dăm posibilitatea şcolii româneşti de a-şi crea singură “anticorpii” necesari eliminării din sistem a “viruşilor” care-i afectează funcţionarea şi a factorilor care îi generează, precum şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele societăţii în general şi a pieţei forţei de muncă, în particular!
Sfarsit !


Optional:
                                     Context si motivatie

    Un popor este ca o apă curgătoare: cineva care stă pe margine poate să-i admire scurgerea liniştită pe valea istoriei, adunând de la izvoare şi până la vărsare, substanţe dătătoare de viaţă; poate să-i admire limpezimea, să-i vadă dedesubturile, să-şi alunge setea cu apa-i curată şi să-şi astâmpere foamea cu vieţuitoarele ce freamătă înlăuntrul ei.
    Dar dacă apa e învolburată şi tulbure, râul nu mai are farmec: nimeni nu admiră o apă murdară, nimeni nu are curaj să o bea, nimeni nu intră să se îmbăieze de frică să nu fie tras la fund de cine ştie ce, nimeni nu pescuieşte într-un râu poluat, iar pe marginile lui nu cresc decât bălării...
    În acest caz, responsabilii cu calitatea apei trebuie să ia măsuri. E greu şi foarte costisitor să cureţi o apă deja contaminată şi atunci cea mai utilă soluţie este să porneşti în sus, pe firul apei, către izvoare, pentru a descoperi cauza contaminării şi a proceda urgent la eliminarea acesteia, pentru că este mult mai uşor să previi decât să vindeci.
        De regulă mai toate apele sunt curate la izvoare şi curg aşa până la un moment dat când încep să cadă gunoaie într-însa, în mod accidental sau voit şi dacă nimeni nu se sesizează, apa continuă să acumuleze mizerii şi gunoaie, până devine o apă moartă...
    La fel e şi cu popoarele. La “izvoare” sunt mai toate curate: oamenii lor se nasc cu o zestre genetică şi culturală valoroasă şi sănătoasă şi cresc acumulând cunoştinţe folositoare vieţii, până când, în mod accidental, din nebăgare de seamă ori din incompetenţă, sau voit, prin implicarea unor minţi bolnave ori interesate, aceste cunoştinţe, acumulate peste zestrea genetică, încep să fie poluate şi contaminate cu mizerii de tot felul...
    În acest caz, responsabilii cu calitatea vieţii unui popor trebuie să ia măsuri!
    E greu şi în anumite cazuri chiar imposibil, să reeduci şi să corectezi erorile sau lacunele din educaţia unei persoane, mai ales după o anumită vârstă: “calul bătrân greu îl înveţi să tragă la plug”! Cel mai bine ar fi fost ca educaţia acestei persoane să se fi făcut în mod corespunzător încă de la început, pe toată durata vieţii sale şi ca factorii responsabili să-şi fi făcut datoria, luând măsurile ce se impuneau la timpul cuvenit...
    Să mergem dară, la izvoare! La izvoarele vieţii fiecăruia dintre noi...
    Ne-am născut din dragoste. Părinţii ne-au crescut cu dragoste şi timp de şapte ani, dar şi după, au încercat să ne transmită cât mai bine tot ceea ce ştiau ei, tot ceea ce au acumulat mai de preţ pentru a ne face viaţa mai uşoară şi mai frumoasă.
   Apoi am mers la grădiniţă, la şcoală, la liceu şi unii dintre noi chiar şi la facultate, locuri în care cadre didactice specializate ne-au transmis cu şi din dragoste pentru meseria lor şi pentru tânăra generaţie, tot ceea ce au ştiut ei că este necesar să ştim, completându-ne educaţia celor şapte ani de acasă cu elemente noi, utile în viaţă şi în societate.
    Bine, bine, veţi zice! Şi-atunci de unde atâta ură? De unde atâta nesimţire? De unde atâta nepăsare, atâta violenţă, subcultură, răutate, de ce atâtea crime, furturi, ţepe, violuri şi înşelăciuni? De unde atâta sete de alcool, de ţigări şi mai nou, de droguri?
    Trăind într-o stare de extremă iritare şi nervozitate, cu stări depresive alternând la limita patologicului cu cele de surescitare, contemporanii noştri şi-au pierdut complet încrederea în autorităţi. Oamenii au devenit suspicioşi, invidioşi, orgolioşi şi egoişti. Poporul este divizat. Poporul este înrăit. Poporul şi-a pierdut coeziunea şi mai ales, poporul şi-a pierdut încrederea în forţele proprii, devenind insensibil la orice propunere de schimbare. A devenit o masă inertă; frunze risipite de vânt prin toată lumea!...
    Trist este faptul că dialogul nu mai este posibil. Fiecare susţine că este deţinătorul adevărului absolut şi se comportă ca atare. Dar cel mai periculos şi mai pervers efect este acela al discreditării organismelor statului cumulat cu o disoluţie catastrofală a autorităţii acestora, ceea ce poate duce în final la HAOS şi la ANARHIE...
     Ceva nu este în regulă CU NOI! Ceva nu este în regulă LA NOI!...
Cu siguranţă, nu! Şi dacă vom pleca, spre cercetare “pe firul apei către izvoare”, vom avea o mulţime de surprize neplăcute...
   Mulţi dintre subiecţi par a se fi născut din eroare şi crescuţi cu ură, că unicele valori transmise de părinţi prin urlete şi fixate cu scatoalce, ar fi fost nevoia de sex, de alcool şi de tutun, credinţa că unicul mod de a face rost de bani este înşelătoria şi că unicul mod în care te poţi face “respectat” este prin forţa pumnilor...
    Apoi, la grădiniţe, şcoli şi licee, vom găsi, din păcate, multe cadre didactice, plictisite, demotivate prin salarii inadecvate şi materiale didactice inexistente, insuficiente sau de proastă calitate, a căror întreagă pedagogie s-a dus pe apa sâmbetei în faţa tupeului şi obrăzniciei unor elevi răsfăţaţi şi protejaţi necondiţionat de părinţi îmbogăţiţi peste noapte în mod dubios. Profesori care par a veni la şcoală plini de lehamite datorită lipsei de respect, a atmosferei ostile din clase, timoraţi de lipsa de protecţie şi de sprijin din partea autorităţilor... Rezultatele de la ultimele “Bacalaureate” sunt edificatoare în acest sens!
    În ultimul timp până şi cadrele didactice universitare se plâng de calitatea factorului uman care le ajunge pe mână, de slaba pregătire teoretică, de lipsa de cultură, civilizaţie şi perspectivă a unora dintre noii studenţi, plini de fiţe, tupeu şi bani... Şi unicul lor mod de a se refula este descărcarea nervilor prin reproşuri adresate profesorilor din ciclul preuniversitar, fără ca între cele două categorii să existe un dialog sincer şi deschis!...
    În faţa tuturor acestor neajunsuri, ministerul de resort se declară neputincios prin lipsa de resurse financiare, iar sindicatele se lupta cu morile de vânt înfruntând o reforma fără de sfârşit şi fără de orizont!
    Trebuie avut în vedere faptul că, după părerea mea, orice reformă s-ar pregăti în România, oricât de valoroasă ar fi ea, oricât de nobile i-ar fi idealurile şi oricât de folositoare ar fi pentru creşterea bunăstării în rândurile populaţiei, fără o pregătire corespunzătoare a acesteia din punct de vedere al capacităţii oamenilor de a o înţelege, de a o accepta şi de a o susţine, ar avea aceeaşi soartă ca aceea a unei seminţe de calitate cultivată cu grijă... în deşert!...
                              Bun, şi atunci? Ce-i de făcut?
    Luând act de acutizarea fragmentării societăţii româneşti, din zilele noastre, atât pe orizontală cât mai ales pe verticală, datorate unei barbarizări induse şi orchestrate în mod inconştient prin toate mijloacele de comunicare în masă, pe fondul unei educaţii din ce în ce mai superficiale şi ineficiente, mi-am luat inima în dinţi şi de dragul copiilor noştri, al viitorului lor şi al nepoţilor, vă propun cu toată modestia iniţierea unui proiect de însănătoşire a climatului de studiu din şcolile de toate gradele.

Proiectul meu se numeşte:

                   “Mişcarea Pentru Bunul Simţ – în Şcoală”

    MPBS” militează pentru o schimbarea de atitudine a fiecărui cetăţean, care să vină din interiorul acestuia şi abia după aceea se va putea pretinde această schimbare celor din jur şi autorităţilor.
    Pentru a reuşi să producem o schimbare reală, după dovedirea necesităţii acesteia, este absolut necesară crearea unei alianţe de susţinători, bine organizată, coordonată şi condusă, într-o adevărată „coaliţie a schimbării”, la care să participe toate persoanele interesate de îmbunătăţirea climatului educaţional din şcolile româneşti: cadre didactice, părinţi, elevi, societatea civilă, autorităţi.
    Prin "Mişcarea Pentru Bunul Simţ" vrem să facem un prim pas în această direcţie, subliniind spre înţelegerea tuturor, importanţa muncii de educaţie a individului uman şi a inoculării în conştiinţa acestuia a adevăratelor valori ale omenirii.
Arta Conversaţiei1. Nu folosi vreun cuvânt jignitor, nici nu fă vreo nedreptate vreunei persoane. [Homer]
2. Nu-ţi pierde timpul conversând despre subiecte care nu duc la descoperirea adevărului şi deci nu sunt folositoare omenirii. [Cicero]
3. Nu accepta un lucru necunoscut fără să-ţi dedici timp şi efort să studiezi cu atenţie dovezile legate de acela. [Cicero]
4. Nu corecta partenerilor de conversaţie greşeli gramaticale, de pronunţare, sau provincialisme. [Marcus Aurelius]
5. Fii modest, nu fă parada de cunoştinţele tale enciclopedice. [Marcus Aurelius]
6. Nu-ţi fă partenerii de conversaţie să se simtă inferiori ţie. [Marcus Aurelius]
7. Nu aborda subiecte care pe ceilalţi nu-i interesează.
8. Nu critica vreo soluţie dată de un altul decât dacă tu eşti gata să-i prezinţi lui o altă soluţie mai bună.
9. În orice afirmaţie pe care o faci, chiar dacă eşti "foarte sigur" că ea este corectă, foloseşte Principiul incertitudinii lui "Heisenberg".

Şansele noastre se numesc: educaţia, instruirea, respectul, disciplina, inteligenţa.
P.S.

       Daca credeti ca merita, recomandati aceasta lectura si prietenilor dumneavoastra, dupa binecunoscutul model:  
              "CITESTE si DA-L MAI DEPARTE"

2 comentarii:

 1. O initiativa mare! Scrie o carte pe subiectul asta. Dar sa o scrii bine! Sa o scrii pe capitole si pune si niste ilustratii minimalistice ca sa prinda la public. Cauta pe cineva dornic sa te sustina. Public-o si promoveaz-o in scoli.
  Un ultim sfat: ideea de sindicate si grupari care sa sustina aceasta miscare e respingatoare si eclipseaza cauza. Daca vrei sa modelezi materia cenusie trebuie sa fii tu cu cititorul.
  Iti doresc succes enorm!

  RăspundețiȘtergere
 2. Domnule Racleanu,
  va urez mult succes.
  http://restartromania.netsquared.org/project/mi%C5%9Fcarea-pentru-bunul-sim%C5%A3-%E2%80%93-%C3%AE

  RăspundețiȘtergere